Skole / barnehage

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler og barnehager, både offentlige og private. Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

 

 

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

 

Radonkravene i strålevernforskriften er en styrking av reguleringen i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene, men Strålevernet kan også føre tilsyn med at grenseverdi og tiltaksgrense overholdes.

 

For å finne radonnivåene i en skole eller en barnehage, må du som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften sørge for at det blir utført en radonmåling. Her kan du lese mer om Strålevernets anbefalinger for hvordan dette kan gjøres: http://www.nrpa.no/dav/d365b8459c.pdf

Medlem av Radonkjeden as

Norges eneste nasjonale aktør

innen radon-tiltak.

Medlem av Radonkjeden as Norges eneste nasjonale aktør innen radon-tiltak.