Borettslag / utleier

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til.

 

 

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

 

Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014, og det holder at radonmålingene er utført innen midten av april 2014. En radonmåling tar minst to måneder. Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for iverksette tiltak.

 

Hvis du som eier eller andelseier leier ut sameie- eller borettslagsleiligheten din, er du forpliktet av radonkravene i strålevernforskriften. Dersom du selv bor i leiligheten, og ikke leier ut noen del av den, er du derimot ikke forpliktet av kravene. Strålevernet anbefaler uansett alle å måle radon hjemme og å få utført nødvendige tiltak.

 

 

Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. […] dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.

 

§ 57.

Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2014.

 

Bor du i leilighet med bakkekontakt eller i leilighet i etasjen over dette, bør du måle radon. På figuren er de leilighetene som bør måles markert. Dersom et borettslag/sameie eller annen eier av en bolig-blokk ønsker å foreta radonmåling i blokken som helhet bør leiligheter med bakkekontakt måles og et utvalg leiligheter i øvrige etasjer. (Illustrasjon: Inger Nergaard, Statens strålevern) 

 

Medlem av Radonkjeden as

Norges eneste nasjonale aktør

innen radon-tiltak.

Medlem av Radonkjeden as Norges eneste nasjonale aktør innen radon-tiltak.