Har du målt radonverdier over 100 bq/m3, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået! Ta kontakt for en befaring.

Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Man regner med at rundt 175.000 av den norske boligmassen har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³. 

 

Statens Strålevern anbefaler at tiltak igangsettes ved radonnivåer over 100 Bq/m³. Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.

 

Vi har produkter og tjenester for måling og tiltak mot radon.

 

Ring oss på tlf. 31 41 11 22 for mer informasjon.

Medlem av Radonkjeden as

Norges eneste nasjonale aktør

innen radon-tiltak.

Medlem av Radonkjeden as Norges eneste nasjonale aktør innen radon-tiltak.